Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

CrossMarket on võtnud endale klientide ja kasutajate privaatsuse kaitsmise kohustuse. Arvestades seda oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis reguleerivad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus Internetis vastab kõigile kehtivatele praktikatele ning Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi asjakohaste õigusaktide sätetele. Palun tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida saab otseselt või kaudselt omistada Teile kui eraisikule ja mida CrossMarket kogub eesmärgiga täita eraisikuga sõlmitud lepingu tingimusi või temaga tulevikus ühenduse saamiseks, samuti seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogume püsiklientide isikuandmeid:

• kui edastate meie veebilehel või mujal (nt poes) oma kontaktteabe (s.h nime, isikukoodi, postiaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, eelistatud suhtlusviisi);

• kui kasutate meie veebilehte, kliendikontoteavet või küpsiseid;

• ostes meie poest või tellides meie veebipoest esitades isiklikke kontaktandmeid või tarbijate eelistusi käsitlevate andmete salvestamisel (lehe mõnes jaotises võib CrossMarket paluda Teil vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja isiklikku teavet. Vajalikud isikuandmed võivad sisaldada teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmeid); • järelmaksutaotluse esitamisel.

Croschem Estonia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Muude andmete kogumine

Kogume ka anonüümseid andmeid, s.t. andmeid, mida pole võimalik konkreetsele inimesele omistada (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht).

Lisaks võime koguda üldist teavet klientide tegevuse kohta oma poodides ja veebilehel. Nimetatud andmeid kogutakse ja kasutatakse selleks, et saaksime pakkuda klientidele neile sobivaimat teavet, samuti saada teavet selle kohta, millised tooted, teenused ja kaubagrupid kõige rohkem huvi pakuvad. Käesolevas privaatsuspoliitikas loetakse koondandmeid anonüümseteks andmeteks.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kasutame kogutud isikuandmeid, et teavitada CrossMarket kliente uutest toodetest, kampaaniatest ja eelseisvatest sündmustest. Kliendid, kes ei soovi meie infolehte või nende jaoks potentsiaalselt huvipakkuvate toodete kohta teavet saada, saavad end igal ajal sihtrühma aadressiloendist eemaldada.

Lisaks kasutame kogutud isikuandmeid kaupade tarnimiseks ja klientide ees võetud kohustuste täitmiseks. Privaatsuspoliitika tingimustega nõustudes annab klient CrossMarket-le õiguse oma andmete automaatseks töötlemiseks. Teil on igal ajahetkel õigus oma nõusolek meie veebilehel tagasi võtta saates meile reprodutseeritavas vormis kirjalik avaldus. Nõusoleku avaldamine või tagasivõtmine ei oma tagasiulatuvat jõudu.

Parema klienditeeninduse tagamiseks on CrossMarket-l õigus anda kasutajate kohta teavet kolmandatele isikutele, kes pakuvad CrossMarket - teenuseid ja on seotud konfidentsiaalsuse lepinguga. Kolmandateks osapoolteks on näiteks meie äripartnerid, kelle kohustuste hulka kuulub e-poest ostetud kaupade tarnimine või järelmaksuteenuste osutamine.

CrossMarket salvestab kliendi isikuandmeid kuni püsikliendilepingu lõppemiseni. Andmeid, mida CrossMarket on kohustatud seadusega säilitama (nt raamatupidamisandmeid), säilitatakse vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga suhtlemiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada veebilehe jaotises „Minu teave”.

Juhul kui teie e-posti aadress (mida kasutatakse veebilehe CrossMarket kasutajanimena) muutub, siis palun andke sellest meile teada, kuna klient ise nimetatud teavet muuta ei saa.

Isikuandmete kaitse

CrossMarket rakendab klientide isikuandmete kaitsmiseks kõiki ettevaatusabinõusid (s.h administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi). Juurdepääs andmete töötlemise ja muutmise funktsioonidele on vaid volitatud isikutel.

Juhul kui kahtlustate, et Teie isikuandmeid töödeldakse käesoleva privaatsuspoliitika sätteid rikkudes või kui on tõenäoline, et Teie isikuandmed lekivad kolmandatele isikutele, teavitage meid sellest viivitamatult. Ainult nii saame võimalikku kahju minimeerida.

Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, saada teavet selle kohta, millistel eesmärkidel tema isikuandmeid kasutatakse, ning nõuda ka oma isikuandmete laialdaselt kasutatavas vormingus edastamist endale või kolmandale isikule. Andmete ja kliendi õiguste kuritarvitamise vältimiseks on võimalik avaldusi esitada ainult sellisel kujul, mis võimaldab avalduse esitanud isiku tuvastamist (taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud või isiklikult esinduses esitatud). Meil on õigus sellistele avaldustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet vaadeldakse püsikliendilepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus Kõiki veebipoe CrossMarket külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud klientide isikuandmeid loetakse konfidentsiaalseks teabeks.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaidi kasutamisega või täites püsikliendi avalduse, kinnitate, et olete käesolevad tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, samas teeme kõik selleks, et privaatsuspoliitika oleks alati ajakohastatud ja Teie jaoks meie veebisaidil kättesaadav.

Mistahes privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste ja probleemide korral palume võtta meiega ühendust aadressil info@crosschem.ee.

Samuti on teil oma andmete kaitsmiseks igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on valitsusasutus, kuhu saate pöörduda ka siis, kui vajate isikuandmete kaitsega seotud nõuandeid või abi.